4

Kauno Maironio gimnazijos pastato rekonstravimo techninio projekto parengimas

Gimnazijos rūmų projektą1859 m. parengė vilnietis architektas N. Čaginas .Statyba vyko 1860 – 1862 m.. Išaugus gimnazistų skaičiui,  1909 m. buvo užtatytas trečias aukštas.

Atgavus nepriklausomybę, rūmai tapo Lietuvos parlamentarizmo lopšiu. 1920m. čia susirinko  Lietuvos Respublikos Steigiamasis seimas. Seimas rūmuose veikė iki 1926 m. gruodžio perversmo. 1927 m. rūmai buvo  gražinti gimnazijai ir nekeitė funkcijos iki šiol.

Projektas išsprendė nelengvą užduotį  – šiltinti ir  renovuoti pastatą, sudaryti kiek įmanoma geresnes sąlygas edukacijos procesui,  kartu nepažeisti jo kaip nekilnojamosios kultūras vertybės vertingųjų savybių.

Uždaryti   x