4

Kauno kolegijos pastato J. Vienožinskio menų fakulteto pastato techninis darbo projektas.

Mokykla įkurta 1922 m. birželio 27 d. dailininko Justino Vienožinskio iniciatyva, perorganizavus Aukštuosius piešimo kursus .

Meno mokykla ir laikinoji M. K. Čiurlionio galerija pastatyta buvusio Kauno tvirtovės IX baterijos (1883–1888 m.) teritorijoje Ąžuolų kalne, Žaliakalnyje. 1912–1915 m. čia buvo keliama Kauno tvirtovės vėliava.

Sklypą juosia metalinė ir betoninių stulpų tvora (jai panaudotos baterijos aptvaro liekanos), papuošta pelėdomis (skulpt. Vincas Grybas, 1924 m.).

Vakarinėje sklypo dalyje yra reprezentacinis sektorius, rytinėje – ūkinis. 1924 m. sklypas sutvarkytas ir apželdintas, buvusių baterijos statinių požemiuose įrengta gipso liejykla. Pastatai sustatyti laisvai: centre stovi Meno mokykla, pagrindiniu fasadu atsukta į vakarus, toliau į šiaurę – galerija, orientuota į pietus. Jas jungia platus takas. Rytinėje dalyje, prie Kriaušių gatvės, yra nedidelis sargo namelis (1924 m.).

Meno mokykla buvo pirmasis objektas Kaune, statomas nepriklausomos valstybės lėšomis.

Uždaryti   x