4 4 4 4 4 4 4 4 4

Virbaliūnų senovės gyvenvietės (Kauno raj.) archeologiniai tyrinėjimai

Senovės gyvenvietės vieta yra Nemuno žemutinėje salpinėje terasoje, lankose  į vakarus nuo Kulautuvos.
Greta gyvenvietės tiesiant dujotiekio trasą, buvo ištirta besiribojanti  dalis gyvenvietės ploto. Darbų eigoje rastas  ypač retas archeologinis radinys -   9 geležies lydimo rudnelių -  krosnelių kompleksas. Datuotinas mūsų eros III – VI  amžiumi. 

Uždaryti   x