4 4 4

Veisiejų dvaro archeologinių tyrimų atlikimas

Veisėjų  dvaro rūmus  1743 – 1745 m. pasistatė LDK didysis etmonas Mykolas Masalskis. Iš stovėjusių trijų fligelių iki mūsų dienų išliko tik vienas.
Prieš rengiant  projektą  statinį pritaikyti naujai paskirčiai ir  nors dalinai restauruoti buvo atlikti architektūriniai, polichrominiai, archeologiniai tyrimai.
Archeologai nustatė XVIII a.  buvusius kiemo paviršių lygius, pamatų konstrukcijas,  nugriautų fligelių jungtis, grindinių ir nuogrindų  tipus. Duomenys panaudoti rengiant projektą. 

Uždaryti   x