4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos vidaus ir išorės remonto konservavimo restauravimo projekto parengimas

Mūrinės, mažesnės už dabartinę, gotikinės Kauno  parapijinės  bažnyčios statyba pradėta 1408 m., baigta ir konsekruota -  1413m.
Fundatoriai: LDK Aleksandras Vytautas, ir karalius Vladislovas Jogaila.
1492m. – 1506m. DLK Aleksandro Jogailaičio lėšomis bažnyčia praplėsta. Pristatyta  gotikinė presbiterija su apside  ir  dviaukštė zakristija su ŠV. Jurgio koplyčia.
1624 M. pradėta didelė viso statinio rekonstrukcija. Ji tęsėsi iki 1655m. karo. Buvo paaukštinta centrinė nava, pastatyti bokštai. Bažnyčia išorė įgavo bazilikos formas, kurios iš esmės išliko nepakitusios.
1893m buvo pradėti didelės apimties darbai, pagal  architekto F. Vyganovskio projektą pritaikant bažnyčią Žemaičių  vyskupijos katedrai. Projektas įgyvendintas tik menka dalimi.   Interjeras iš esmės baigtas formuoti XIX a. gale išliko bebeik nekeistas.
Atliekant visus būtinus tyrinėjimo darbus,parengtas statinio tvarkytos projektas įgyvendinamas etapais.

Uždaryti   x