4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kauno pilies bastėjos archeologinių tyrimų atlikimas

Prieš rengiant techninį projektą buvo atliekami didelės apimties archeologiniai tyrimai. Istoriniai, archyviniai, ikonografiniai tyrimai neatnešė laukto rezultato. Apie neišlikusias  pilies bokšto dalis: aukštų kiekį, angų išdėstymą, architektūrines detales ir mūro ypatybes jokių naujų duomenų nerasta.

Todėl  griežtai laikomasi principo - restauravimas baigiasi.

Priešprojektiniuose  pasiūlymuose buvo nutarta nenaudoti niekuo nepagrįstų  analogijų, romantinio pseudorestauracijos metodo ir nestatyti kopijų ar muliažų iš natūralių medžiagų. Projektu siekta  atkurti tik bokšto ir dalies sienų istorinį siluetą  ir įvaizdį, o  nežinomas  dalis statant naudoti tik naujas medžiagas -  metalo konstrukcijas ir   naują ažūrinio mūro kiautą.

Uždaryti   x