4 4 4 4 4

Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios techninis projektas

Pastatyta 1856m.,  perkėlus į Paberže išardytą Ugionių   bažnyčią. Medinė bažnyčia su klasicistinių formų portiku, bokšteliu virš jo ir  trisiene apside yra reprezentantė Lietuvos provincijos medinės sakralinės architektūros.
Šioje bažnyčioje klebonavo žymūs visuomenės veikėjai: 1863 m. sukilimo Lietuvoje vadas, kunigas A.Mackevičius , vėliau disidentas, vienuolis, kunigas Tėvas Stanislovas Dobrovolskis.
Projektas rengtas bažnyčios tvarkybai. Jo tikslas- ne tik kapitaliai sutvarkyti statinį, bet atskleisti ir išryškinti autentiškus XIX a. eksterjero ir interjero elementus. 

Uždaryti   x