4 4 4 4 4

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikos Raseinių r. konservavimo, restauravio ir remonto techninis projektas

Pirmoji medinė bažnyčia Šiluvoje pastatyta1457 m. Dabartinė mūrinė, barokinio stiliaus,  su dviem bokštais ir daugiasiene apside bei zakristija pradėta statyti senosios vietoje 1760m.
Statyba baigta 1774 m .Jos interjero dekoro, altorių, skulptūrų autorius – garsus menininkas, skulptorius T. Podgaiskis. Centriniame altoriuje yra stebuklais pagarsėjęs šv. Mergelės Marijos paveikslas.
Projektas numato nevertingų, vėlyvų statinio elementų   (tokių kaip grindys) keitimą ar remontą, o išlikusių vertingų autentiškų  restauravimą.

Uždaryti   x