4

Lietuvos kariuomenės įgulos karininkų ramovės A. Mickevičiaus g. 19 Kaune rekonstravimo projektavimo darbai

Pastato projektą 1935 m. parengė architektas dr. S. Kudokas. Statyba baigta 1937 m. pavasarį. Rengiant interjerą  su S. Kudoku dirbo to meto Lietuvos meno elitas: patalpų  dekoras  - J. Kavalskis, J. Prapuolenis,  baldus kūrė G. Bagdonavičius,  skulptūras – B.Pundzius, vitražus –S. Ušinskas.

Pastatas nebuvo rekonstruojamas, visą laiką  buvo naudojamas pagal pirminę paskirtį -  Lietuvos ir okupacinių Vokietijos ir SSSR  karininkų  klubas.

Restauravimo darbai pradėti 1992 m. vykdomi etapais. Parengtų projektų esmė – pilnas statinio ir jo elementų bei detalių restauravimas bei modernių inžinierinių vedinimo, šildymo, apšvietimo,  komunikacinių ryšio sistemų panaudojimas ir  pritaikymas. 

Uždaryti   x