4

Raudondvario dvaro sodybos žirgyno tyrimai ir techninis projektas

Pastatytas XIXa. antroje pusėje paradinis žirgynas.  Ankstyvosios anglų tiudoriškos neogotikos architektūrinės išraiškos, raudonų plytų stiliaus pavizdys.Tai vienas gražiausių šios paskirties statinių Lietuvoje.

Kaip žirgynas naudotas iki pirmo pasaulinio karo. Vėliau jame buvo įrengta laikinoji bažnyčia,  salė, sandėlis, garažas ir remonto dirbtuvės. Vėliau stovėjo tuščias.

Parengtas projektas numato išsaugant ir restauruojant viską kas yra vertinga kultūros paveldo požiūriu, pritaikyti statinį visuomenės kultūriniams poreikiams, įrengiant modernų „menų inkubatorių“  su teatro, koncertų salėmis, repeticijų ir poilsio patalpomis.

Uždaryti   x