Paslaugos

  • Techninių ir darbo projektų rengimas:

Kultūros vertybių renovacijai, konservavimui ir restauravimui

Kultūros vertybių ir kitų statinių pritaikymas nūdienos reikmėms

Naujų pastatų tiek saugomose vietovėse, tiek ir bendro pobūdžio vietovėse

  • Atliekame kultūros vertybių priešprojektinius tyrimo darbus ( polichrominius , istorinius , konstrukcinius, archeologinius bei kitus tyrimo darbus)
  • Detaliųjų  bei specialiųjų teritorijų planavimo darbų atlikimas 
  • Pavedosauginės ekspertizės atlikimas
  • Statybos techninės priežiūros paslaugos
  • Statybos valdymo paslaugos