Kas mes

Kauno projektavimo restauravimo ir statybos instituto veikla.  

1950 m. įsteigtos pirmosios Lietuvos istorijoje paveldo tvarkybos įmonės – „ Specialios Mokslinės restauracinės gamybinės dirbtuvės“ („SMRGD“) veikla Kauną pasiekė tik 1954 m. Tada buvo pradėti Kauno pilies tyrinėjimo ir konservavimo - restauravimo projekto rengimo darbai.

Didėjant tvarkomų objektų skaičiui ir darbų apimtim 1956 m. buvo įkurtas atskiras „SMRGD“ struktūrinis padalinys - Kauno aikštelė su projektų rengimo skyriumi.

Iki 1969 m. Kauno restauratoriai, gamybininkai ir projektuotojai dirbo vienoje įmonėje. 1970 m. reorganizavus Lietuvos „SMRGD“, iš jose veikusio projektavimo biuro buvo sukurtas atskiras „Paminklų konservavimo institutas“ su skyriumi Kaune.

1987m. „Paminklų konservavimo institutas“ tapo savarankišku Kultūros paminklų  restauravimo projektavimo ir mokslinių tyrimų institutu, su centru Vilniuje ir skyriais Kaune ir Klaipėdoje.

Nuo 1989m. Kauno skyrius tapo savarankiška zonine įmone – „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutu“ („KaunoPRPI“). Jo veiklos zona apėmė ne tik Kauną ir jo regioną, bet ir visą centrinę Lietuvos dalį.                                                                                   

Po nepriklausomybės atgavimo, 1994 metais dalinai privatizavus „Kauno PRPI“, institutas virto akcine bendrove su valstybinio kapitalo dalimi.

2003 m. dar likusi valstybės turto dalis buvo išpirkta, institutas tapo visiškai savarankiška akcine bendrove.

Tada atlikta visos instituto veiklos pertvarka, ieškant vidinių resursų, didinant darbo efektyvumą, mažinant darbų savikainą ir išlaidas. Buvo iš esmės keičiama padalinių struktūra, įvykdyta kadrų atranka ir kaita. Lyginant su 1994 metais, bendrovės darbuotojų skaičius sumažėjo keturis kart.

1995- 2003 m.  „Kauno PRPI“ projektavimo ir tyrimo darbų buvo atlikdavo tik  už  500 – 650 tūkstančių Lt. Nuo 2003 m. ženkliai pradėjo augti  atliekamų darbų apimtys.

AB „Kauno PRPI“  2005 metais įdiegė ir dirba pagal kokybės vadybos sistemų LST EN ISO 9001:2008 ir aplinkos sistemų LST EN ISO 14001:2005 bei BS OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus.
2007 – 2012 m. laikotarpyje apyvarta išaugo keturis – penkis kartus. Išsiplėtė ir veiklos zona, darbai vykdomi visoje Lietuvos teritorijoje.            

2013m. AB "Kauno PRPI" pakeitė savo juridinį statusą bei pavadinima ir tapo UAB "Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas"                               

UAB „Kauno projektavimo restauravimo ir statybos institutas“ sėkmingai  tęsia savo tradicinę, pagrindinę veiklą - kultūros paveldo vertybių ir objektų restauravimo,  konservavimo, tvarkybos ir pritaikymo projektų rengimą. Kartu vykdo ir kitų įvairios paskirties statinių statybos, rekonstrukcijos, remonto ir jų vidaus ir lauko inžinerinių tinklų projektų paruošimą. Atlieka saugotinų ir kitų teritorijų planavimo dokumentų:  detaliųjų, specialiųjų planų ir reglamentų paruošimą .

Institutas išsiskiria iš kitų panašaus profilio projektavimo įmonių savo specialistų atliekamais architektūriniais,  archeologiniais , istoriniais, urbanistiniais, meniniais, polichrominiais, ir kitais specifiniais tvarkomų objektų tyrinėjimais.
Pasikeitusios veiklos sąlygos padiktavo optimalų ir stabilų darbuotojų skaičių institute.

Projektų rengimui  vadovauja 5 patyrę projektų vadovai, turintys virš 20 metų, bendrojo projektavimo ir paveldotvarkos  darbų stažą. Visi jie yra atestuoti kaip paveldosaugos specialistai ir ekspertai. Dabar trečdalį kolektyvo sudaro jauni specialistai, magistratūros studijas baigę nepriklausomos Lietuvos universitetuose.  Tai įgalina instituto veteranus, kartu dirbant, perduoti jaunajai  kartai ne tik institute sukauptą ilgametę praktinę patirtį bet ir susiklosčiusias per 60 metų tradicijas.